Vyhovieť dokážeme aj technicky náročnejším klientom, ktorým z objektívnych dôvodov WordPressové riešenia webstránok či e-shopov nestačia a nevyhovujú. V týchto prípadoch ponúkame tvorbu a realizáciu webových stránok a aplikácií na mieru. Robustné riešenia prispôsobujeme predstavám a potrebám klientov.

Nespochybniteľnými výhodami, ktoré sa spájajú s touto formou webového riešenia, sú bezpečnosť webu, širšia funkcionalita, pretrvávajúca stabilita, vyššia rýchlosť, jednoduchšia komunikácia s externými softvérovými systémami (napr. skladové hospodárstvo).

Komplementárnou službou pri webových aplikáciách a náročnejších weboch je náš custom server. Náročnosť a špecifickosť týchto internetových projektov si vyžaduje vhodnú a na mieru vytvorenú architektúru serveru, ktorú by bežný server nedokázal ponúknuť a zabezpečiť.