Marketing vo vyhľadávačoch rozdeľujeme na dve hlavné kategórie, ktorými sú optimalizácia pre vyhľadávače (takzvané SEO) a reklama vo vyhľadávačoch.

SEO – akronym z anglického Search Engine Opimization je forma zvýšenia vyhľadateľnosti webstránky prostredníctvom optimalizácie jej obasahu (on-page SEO) na základe kľúčových slov alebo zvýšením jej autority (off-page SEO), napríklad prostrednítvom prelinkovania.

SEA alebo Search Engine Advertising je naopak platená reklama, známa aj ako PPC reklama vo vyhľadávačoch a sociálnych médiách, ktorá by Vašu reklamu mala zobraziť na konkrétne cielené kľúčové slová.
Pre dosiahnutie optimálnych výsledkov však odporúčame využitie oboch nástrojov. Pomer a ich zameranie by však mali byť špecifikované individuálne a podľa predstáv a potrieb klientov.