Chcete, aby vaša stránka a biznis boli na internete ľahko vyhľadateľné? Potom práve SEO audit je to čo hľadáte a potrebujete. Ak dnes hľadá užívateľ niečo na internete, väčšinou zamieri na stránku Google a do vyhľadávača zadá požadovanú frázu. Chceli by ste byť so svojou firmou na prvých priečkach v tomto najznámejšom vyhľadávači? Potom ste tu správne.

SEO znamená optimalizáciu webu pre online vyhľadávače – predovšetkým pre Google search. Inak povedané, je to súbor techník, ktoré vám pri správnej implementácii pomôžu v zobrazovaní na základe kľúčových slov. Vo výsledkoch vyhľadávania, tzv. SERPe (Search Engine Result Page), sa tak stránka môže objaviť na popredných priečkach.

SEO je komplikovaná a dlhodobá záležitosť, ktorá podlieha neustálym zmenám či aktualizáciám, pričom my tieto trendy a pravidlá sledujeme, aby sme ich vedeli vhodne zakomponovať do vášho webu.

 

Ako prebieha SEO analýza webu?

  • Analýza nedostatkov existujúcej webstránky (nadpisy, štruktúra webu, použiteľnosť webu, štruktúra URL, duplicita a iné). V tejto časti urobíme detailný rozbor vášho webu a zistíme, čo je zo SEO hľadiska v poriadku a čo, naopak, nie.
  • Analýza kľúčových slov, ktoré súvisia s obsahom stránky. V rámci balíka dostanete detailný rozbor kľúčových slov spolu s objemom vyhľadávania pre jednotlivé frázy, prehľadne zoradených v tabuľke podľa viacerých parametrov.
  • Analýza spätných linkov – odkazov – a následné odporúčania, ktorých spätných linkov sa zbaviť, a kde, naopak, hľadať spätné odkazy.
  • Na základe zistených nedostatkov následne navrhneme novú štruktúru webu. Ďalej navrhneme opatrenia pre nový obsah na stránke, ktorý by z hľadiska SEO mal pre web prínos, keďže sila webu je v jeho pridanej hodnote.
  • Návrhy na nové podstránky s presne definovanou štruktúrou TITLE, H1, H2…, URL, Navigácie, Breadcrumbs, Alt popisov obrázkov a Alt popisov článkov, prípadne produktov.
  • Naučíme vás ako správne písať texty, ktoré bude Google milovať, ako vytvárať unikátny obsah a povieme vám, prečo je to dôležité.
  • •Ako BONUS Vám urobíme analýzu 3 vybraných konkurenčných webov, kde vám na presných príkladoch ukážeme čo robia dobre a čo zle a naučíme vás, ako môžete byť vždy o krok pred nimi.