Stretnutie

Na začiatok si s vami dohodneme stretnutie napríklad pri dobrej kávičke.

Stanovenie cieľov

Porozprávame sa o vašich cieľoch, zámeroch a víziách.

Analýza súčasného stavu

Zistíme ako ste mail nastavenú stratégiu doteraz a na základe analýzy ju zoptimalizujeme.

Nová stratégia

Ponúkneme vám novú stratégiu s návrhymi konkrétnych krokov a plánom jej realizácie.

Kontrola a optimalizácia

Ponúkneme vám novú stratégiu s návrhymi konkrétnych krokov a plánom jej realizácie