Chýba vášmu podnikaniu smerovanie? Plánujete svoj biznis rozširovať a zlepšovať? Nedarí sa vám napĺňať vysnívané ciele? Ak chcete túto situáciu zmeniť, pomôžeme vám nájsť najideálnejšie východisko.

Základom smerovania podniku je strategická vízia, ktorá by mala obsahovať hodnoty a filozofiu firmy, na ktorých je postavená. Neodmysliteľnou zložkou podnikateľskej stratégie sú aj ciele, o naplnenie ktorých sa na trhu usilujete.

Na praktickej úrovni je dosahovanie biznis cieľov nerozoznateľné od každodenného chodu podniku. Aj preto sa niekedy jednoducho stáva, že na ciele sa v zhone opakujúcich sa povinností a menších úloh ľahko zabúda.

V takto načrtnutej situácii by bol vhodný jasný podnikateľský plán s cieľmi, ktoré nie sú zameniteľné či ťažko uchopiteľné. Mali by sme rovnako vedieť, aké prostriedky a náklady budeme musieť vynaložiť na ich dosiahnutie. V neposlednom rade si musíme určiť, prostredníctvom ktorých kritérií a premenných budeme ich napĺňanie v jednotlivých fázach sledovať a vyhodnocovať. Doležité je aj priame rozdelenie zodpovedností za jednotlivé úlohy medzi oddelenia alebo konkrétnych ľudí. Zároveň nesmieme zabúdať na konkurenčné prostredie a jeho jednotlivých aktérov, s ktorými súťažíte o klientov a miesto na trhu.

Neváhajte nás preto osloviť s víziami, cieľmi alebo problémami. Na základe spoločnej konzultácie navrhneme konkrétne riešenie na koncepčnej aj praktickej úrovni.